• 1
Tuesday, March 19, 2019

Tangkilik ng Ex-Kapitan Scholarship Program

I. RASYONAL

            Sa simula pa lamang ng panunungkulan ni Mayor (Abgdo.) Christian D. Natividad noong Hulyo 2010, siya ay nagsulong na ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

            Taong 2012, ang Punong Lungsod sa pamamagitan ng pagkakataong muling makadaupang palad ang mga nanungkulang Punong Barangay ay nakita nito ang dapat na pagpapahalagang

Read more: Tangkilik ng Ex-Kapitan Scholarship Program

Libro mo, Sagot ko Scholarship Program

I. RASYONAL

            Noong taong 2010 sa pagsisismula pa lamang ng panunungkulan ng Punong Lungsod (Abgdo.) Christian D. Natividad ay nagsulong na ito ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

            Sapagkat naniniwala ang Punong Lungsod na ang mga mamamayan at kabataang nakapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo ay magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan, ang pamahalaang panlungsod

Read more: Libro mo, Sagot ko Scholarship Program

Anak ng Volunteer's Scholarship Program

I. RASYONAL

            Sa patuloy na pagsusulong ng programang pagpapaaral ng Pamahalaang Panlungsod ng Malolos sa ilalim ng pamamahala ng Punong Lungsod Abgdo. Christian D. Natividad at mga kasama ay mas higit pang pinalawak ito. Bilang pagpapahalaga at pagkilala sa mga Barangay Volunteers, isinama sa programa na awtomatikong bigyan ng “Scholarship Grant” ang kanilang mga anak na nag-aaral at mag-aaral sa kolehiyo, kursong bokasyunal o Non-Formal Education (NFE).

            Sa pamamagitan ng programa, naniniwala ang Punong

Read more: Anak ng Volunteer's Scholarship Program

Anak ng Barangay Official Scholarship Program

 MCDN ANAK NG BARANGAY OFFICIALS SCHOLARSHIP PROGRAM

I. RASYONAL

            Sa simula pa lamang ng panunungkulan ni Mayor (Abgdo.) Christian D. Natividad noong Hulyo 2010, siya ay nagsulong na ng mga panibagong programa ng “scholarship” para sa mga kabataang Malolenyo.

            Sapagkat ang kasalukuyang mga namumuno sa Pamahalaang Panlungsod ay naniniwala na ang mga halal na opisyal ng Barangay ay nararapat mabigyan ng pagpapahalaga ay isinama sa programang isinulong ang “Anak ng Barangay Officials Scholarship Program”. Ang mga magiging benepisyaryo ng programang ito ay inaasahang magiging bahagi sa paghuhubog ng isang matatag na pamayanan sa lahat ng mabubuting aspeto o larangan. Ito ay upang mapaigting pa ang pagnanais ng mga mamamayan at kabataang maabot ang kanilang pangarap na makapagtapos ng pag-aaral at anihin ang bunga nito upang maging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at maging kapakipakinabang na mamamayan at lider sa hinaharap.

II. SAKOP NG PROGRAMA

 1. Anak ng kasalukuyang halal na opisyal ng barangay;
 2. Halal na opisyal ng barangay;
 3. Anak ng halal o kasalukuyang opisyal ng barangay na nais makapagtapos sa alinmang kurso (NFE, Vocational, kolehiyo) o antas;

III. LAYUNIN

 1. Mabigyan ng pagkakataon ang mas marami pang Malolenyo na makapagtapos ng pag-aaral sa kolehiyo o alinmang asignatura;
 2. Mapagaan ang alalahanin ng mga halal na opisyal sa gastusin sa kanyang pag-aaral o sa pag-aaral ng kanyang anak;
 3. Makapaghubog pa ng mga mamamayan at kabataang magiging lider sa hinaharap; at
 4. Makalikha ng mga mamamayang magiging bahagi sa pagpapaunlad ng pamayanan at magiging kapaki-pakinabang na mamamayan sa mga darating pang mga taon para sa mas matatag na lungsod.

IV. KWALIPIKASYON

ABOSP – Ang Anak ng Barangay Official Scholarship Program ay programang nagbibigay ng benepisyong tulong o ayudang pinansyal sa mga halal na opisyal, asawa at kanilang anak na kasalukuyang nag-aaral at mag-aaral sa kolehiyo. Ang mga mag-aaral na benepisyaryo na tatanggap ng halagang P3,000.00 bawat semestre ay kailangang tumugon sa hinihinging kwalipikasyon ng programa gaya ng mga sumusunod:

 1. May gradong hindi bababa sa katumbas na 80%
 2. May isusumiteng sertipikasyon ng pagkakahirang o appointment ng magulang mula sa Pamahalaang Panlungsod at DILG
 3. Ang grado ay namimintine hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral
 4. Hindi saklaw ng programa ang mga anak ng halal na opisyal ng barangay at SK Chairman/woman/SK Kagawad na benepisyaryo na ng programa ng DILG sa mga pamantasan.
 5. First Come, First Serve para sa 100 benepisyaryong itinakdang bilang ng programa.

V. KATANGIAN NG APLIKANTE

 1. Nakatalang residente ng Lungsod ng Malolos;
 2. Hindi lalampas sa 20 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa unang taon sa kolehiyo para sa 4 taong kurso o higit pa;
 3. Hindi lalampas sa 23 taon ang edad para sa mga nakapagpatala na sa alinmang 4 taon o higit pang taong kurso;
 4. Hindi lalampas sa 25 taon ang edad para sa mga mag-aaral sa 2 taon o mas mababa pang taong kurso, bokasyunal o Non-Formal Education;
 5. Hindi tumatanggap o benepisyaryo ng iba pang “scholarship program” sa alinmang ahensya, tanggapan, organisasyon o iba pang sangay ng pamahalaan;
 6. May mabuting pag-uugali at malusog na pangangatawan

VI. PARAAN SA PAGHAHAIN NG APLIKASYON AT PAGPILI

 1. Kumuha ng application form sa Tanggapan ng Tagapangasiwang Panlungsod;
 2. Punuan (fill-up) ang application form lakip ang hinihinging mga dokumento at isumite sa pinagmulang tanggapan
 3. Hintayin ang anunsyo mula sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay para sa petsa ng interview at ebalwasyon;
 4. Hintayin ang anunsyo ng mga nakapasa sa programa mula pa rin sa Pangulo ng Scholar o SK Chairman sa inyong barangay;
 5. . Ihanda ang ID ng mga nakapasa para sa pagkuha ng pera o tseke. Ang lugar ay iaanunsyo sa pamamagitan ng liham na ipadadala sa mga Lingkod Lingap sa Nayon sa inyong barangay.

VII. MGA ILALAKIP

 1. Bagong Aplikante
  1. Huling Grado (Photocopy)
  2. Appointment/Oath ng magulang na katunayan na ito ay halal na opisyal
  3. Birth Certificate (Photocopy)
  4. Katunayan (Certificate) na walang tinatanggap na scholarship grant mula sa DILG o sa paaralang papasukan.
  5. ID at ID picture
  6. OR at CR/CM katunayan ng pagkakatala sa paaralang papasukan
 2. Renewal (Dati nang benepisyaryo)
       NO. 1 , NO. 5 AT 6 NG VII.

VIII. DISKWALIPIKASYON/TERMINASYON

 1. Ang sinumang mapatutunayang nandaya sa isinumiteng dokumento sa aplikasyon at renewal;1
 2. May nilabag na panuntunan at polisiya;
 3. Mapatutunayang nag-dropped ng subject o naghinto sa pag-aaral at hindi ipinabatid sa Komite ng programa.
 4. Iba pa na itatakda ng Komite.

Araw ng Pagkilala sa mga Mag-Aaral ng Malolos City High School sa Bungahan Ginanap

            ARAW NG PAGKILALA SA MGA MAG-AARAL NG MALOLOS CITY HIGH SCHOOL – BUNGAHAN GINANAP

            Noong Marso 27, 2012 ginanap ang unang recognition day sa Malolos City High School Bungahan sa pangunguna ni Gng. Matilde “Baby” D. Natividad, bilang panauhin pandangal, ina ng ating Punong Lungsod Abgdo. Christian D. Natividad.

Read more: Araw ng Pagkilala sa mga Mag-Aaral ng Malolos City High School sa Bungahan Ginanap

Page 2 of 5